شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

توسط سازمان زيباسازي صورت گرفت:

اجراي پروژه طراحي و نصب تابلوهاي معرفي بوستانها شهري قزوين

پروژه طراحي و نصب تابلوهاي معرفي بوستانهاي شهر توسط سازمان زيباسازي شهرداري قزوين اجرا شد.

 

محمد اسماعيل حافظي، سرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اشاره به اجراي پروژه طراحي و نصب تابلوهاي معرفي بوستانها گفت: اين پروژه با هدف ارائه تيپ ثابت تابلوي بوستان جهت راهنمايي شهروندان و هويت بخشي به بوستانها در سازمان زيباسازي تعريف شد.
حافظي با بيان اينکه پس از بازبيني طرح‌ها، طرح ارائه شده توسط گروه طراحي گوشه انتخاب و در 5 بوستان شهيد بهشتي، دهخدا، الغدير، رز و ابن سينا نصب شد، ادامه داد:  جنس تابلوها از سنگ تراورتن يكپارچه بوده كه نام بوستان و نقشمايه از جنس سنگ تجره و بصورت معرق دستي بر روي آن اجرا شده است.
 
وي با اشاره به اينکه مشخصات هر بوستان با روش حكاكي روي صفحه استيل اجرا و در بدنه تابلو نصب شده است، گفت:  نقشمايه‌ها برگرفته از نقوش آثار باستاني قزوين بوده و در كنار كاركرد تزئيني، با هدف آشنايي بيشتر شهروندان با اين آثار در بدنه تابلو جاي گرفته‌اند.
 
لازم به ذکر است؛ پروژه طراحي و نصب تابلوهاي معرفي بوستان هاي شهر توسط وحيد سيد موسوي کارشناس سازمان زيباسازي شهرداري قزوين است.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط