یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

گنجي، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين:

طي 10ماهه سال جاري 550 پروانه ساختماني در منطقه 3شهرداري صادر شد

طي 10ماهه سال جاري در واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين 550 پروانه ساختماني و 536 پايان کار صادر شده است که نسبت به سال گذشته به ترتيب 24درصد و 8 درصد افزايش يافته است.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين از صدور 550 پروانه ساختماني و 536 پايان کار طي 10ماهه سال جاري در واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: طي 10ماهه سال جاري در واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين 550 پروانه ساختماني و 536 پايان کار صادر شده است که نسبت به سال گذشته به ترتيب 24درصد و 8 درصد افزايش يافته است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي با تشريح عملکرد واحد شهرسازي اين منطقه بيان کرد: در اين مدت همچنين 15پروانه ساختماني تمديد گرديده و همچنين 122پرونده ساختماني اصلاح شده است.

وي با بيان اينکه در اين مدت مشابه در واحد شهرسازي 2هزار و 103مورد مکاتبات اداري انجام شده است، گفت: در 10ماه سال گذشته 793 مورد دستور تهيه نقشه و همچنين در اين مدت 2هزار و 688مورد از دفتر خانه استعلام گرفته شده است.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين با اشاره به اينکه در اين مدت نيز 746نقشه مورد تاييد قرار گرفته است، افزود: در بهمن ماه سال گذشته هزار و 180 بازديد از املاک مراجعين صورت گرفته است.

وي افزود:  هفته‌اي 4الي 5 مورد پرونده به کميته فني در معاونت شهرسازي ارسال مي‌گردد که نسبت به گذشته، مدت زمان ارسال پرونده‌ها به اين کميته تسريع پيدا کرده است.

گنجي با اشاره به افزايش نيروي روابط عمومي در واحد شهرسازي اين منطقه در راستاي تسريع در پاسخگو به ارباب رجوع بيان کرد: براي تسريع در پاسخگويي به استعلامات انجام معامله و  نامه‌هاي مسير،  يک نيرو  در قسمت روابط عمومي واحد شهرسازي اين منطقه اضافه شده است تا پاسخ استعلامات ظرف 24ساعت انجام شود.

وي اضافه کرد: در گذشته يک هفته طول مي کشيد تا پاسخ استعلامات گرفته شود اما اقدام فوق در  راستاي  تسريع در پاسخ ارباب رجوع بود که هم اکنون زمان آن بسيار کاهش پيدا کرده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط