جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۲۱

بازديد هيئت رهبران جنبش فرهنگي هنري ضدهالووديسم از شهرداري قزوين

مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين به همراه هيئت فرهنگي فرانسوي متشکل از رهبران فکري و جنبش هنري و فرهنگي اروپا و امريکا ضدهالووديسم با رئيس شوراي اسلامي و شهردار قزوين ديدار کردند.

 

مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين به همراه هيئت فرهنگي ضدهالووديسم متشکل از رهبران فکري و جنبش هنري و فرهنگي اروپا و امريکا با رئيس شوراي اسلامي و شهردار قزوين ديدار کردند.
 
نصرتي، شهردار قزوين:
نشست هاي مشترك عامل برقراري مناسبات است
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، در اين جلسه مسعود نصرتي، شهردار قزوين برگزاري اين برنامه ها را يکي از راه هاي انتقال فرهنگ و تناسبات بين کشورها و سازمان هاي بين المللي دانسته و به معرفي قزوين به عنوان پايتخت هنر خوشنويسي و چهارمين قطب مذهبي پرداخت.
نصرتي ضمن ابراز اميدواري به برقراري مناسبات ميان ايران، و اروپا با حضور رهبران جنبش فرهنگي اروپا در قزوين، اين شهر را داراي مقامي شاخص در حوزه تعزيه و شبيه خواني معرفي کرد.
 
ظاهري، رئيس شوراي شهر قزوين:
انقلاب اسلامي ايران جلوه اي از قدرت الهي بود
در ادامه ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين با اشاره به هفته وحدت ميان اديان الهي گفت: درآيات قرآن، همه اديان الهي در يک مسير حرکت مي کنند و پيامبران با توجه به مقتضيات زماني مردم را به سوي خدا هدايت مي کردند.
وي ضمن محکوم کردن صهيونيسم، قزوين را در قبل از انقلاب متاثر از اين جريان دانست و افزود: خوشبختانه با انقلاب اسلامي ايران توسط امام راحل، جلوه اي از قدرت الهي رخ داد و تاثرات صهيونيسم رفته رفته رو به زوال رفت .
 
خاخام وايس، يهودي ضد صهيونيسم:
نشست مشترك مسئولان يهودي و اسلامي به ايجاد تفکرات صحيح کمک مي كند
سپس خاخام ديويد وايس، يهودي ضد صهيونيسم با بيان اينکه ما آمده ايم تا از سوي مردم يهود پيام صلح را به شما انتقال دهيم، گفت: ما نسبت به قزوين احساس تواضع و احترام مي کنيم زيرا اين شهر علاوه بر قدمت و تاريخ پربار محل تدفين پيامبران ماست.
خاخام وايس با اظهار اينکه ما به ايدئولوژي صهيونيسم به هيچ وجه معتقد نيستيم چراکه صهيونيسم تفکر ملي گرايانه براساس تصاحب زمين است افزود: اين تفکر دزدي و کشتن رامجاز دانسته و مبناي آن گرفتن زمين از فلسطيني ها و کاملا مخالف تفکرات تورات است.
وي با بيان اينکه امام خميني ميان صهيونيسم و يهوديت تفاوت و براي يهوديت احترام قائل بودند، تصريح کرد : صهيونيست ها تلاش مي کنند که اسلام را مخالف يهوديت جلوه دهند و اين بسيار زيباست که مسئولين اسلامي و يهودي دورهم جمع شده و به ايجاد تفکرات صحيح کمک کنند.
 
دکتر تارپلي، فعال برجسته حقوق بشر در امريکا:
جنايات اوباما و کلينتون از فعاليت هاي بوش هم بدتر است
در ادامه دکتر تارپلي، فعال برجسته حقوق بشر در امريکا با ابراز نگراني از توليدات هاليوود گفت: اين توليدات باعث ايجاد تنش هاي زيادي ميان ناتو و ايران شده است.
تارپلي با تاکيد بر اين که اوباما و کلينتون دست به اقداماتي زدند که حتي از فعاليت هاي بوش هم بدتر است گفت: ما بايد براي جنايات اوباما و کلينتون عذرخواهي کنيم زيرا آن ها به کارهايي زدند که غبير قابل تصور است.
وي در پايان تصريح کرد: ما علاقمند به ايجاد ارتباط بين امريکا و اروپا از يک طرف و ايران از طرف ديگر درحوزه هاي ارتباطات ديپلماتيک، تجارت و گردشگري هستيم .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط