سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸

خوبياري، كارشناس سازمان آمار و فناوري شهرداري قزوين:

الكترونيكي شدن امضاها در برنامه شهرسازي شهرداري قزوين

از امكانات جديدي كه به برنامه شهرسازي شهرداري قزوين اضافه شده، توكن مي باشد كه از هر گونه جعل در امضاء اعضاي كميسيون و راي آن ها جلوگيري مي كند.

خوبياري، كارشناس سازمان آمار و فناوري شهرداري قزوين کفت:  از جمله متعلقات سيستم شهر سازي ، زير سيستم كميسيون ماده صد مي باشد . اين سيستم همانندقبل امكان ارسال پرونده به طور تصادفي به كميسيون هاي سه گانه ( نماينده وزارت كشور ، نماينده دادگستري ، نماينده شورا ) را دارا بوده و در نتيجه از بروز هر گونه دخل و تصرف دستي پرونده ها جلوگيري مي كند .

وي افزود: از امكانات جديدي كه به اين برنامه اضافه شده ، توكن ( قفل هاي الكترونيكي ) مي باشد كه از هر گونه جعل در امضاء اعضاي كميسيون و راي آن ها جلوگيري مي كند . اعضاي كميسيون با استفاده از اين توكن ها قادر خواهند بود ، امضاي خود را ثبت كرده و غير از اعضاء كسي قادر به تاييد پرونده ها نمي باشد و از امكانات جالب و قابل توجه ديگر اين نرم افزار اين است كه با برنامه شهرسازي سه منطقه در ارتباط بوده و اين ارتباط باعث مي شود كه فيزيك پرونده ها جابه جا نشده و در تسريع روند كار تاثير بسزايي دارد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط