شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

افزايش پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده‌ صد با حضور کارشناس تخلف‌ياب

امسال با حضور کارشناس تخلف‌ياب براي ساخت و سازهاي جديد در منطقه سه شهرداري قزوين، آمار پرونده‌هاي تخلفات ساختماني در واحد شهرسازي براي ارسال به کميسيون ماده صد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه استقرار يافتن کارشناس تخلف‌ياب براي ثبت تخلفات در ساخت و سازهاي اين منطقه باعث شده تخلفات ساخت و ساز  در مرحله اول و قبل از اتمام ساختمان شناسايي و ثبت گردد و پرونده به کميسيون ماده صد ارسال شود، بيان کرد: حضور کارشناس  تخلف ياب در  واحد شهرسازي اين منطقه موجب تسريع و ارسال به موقع پرونده تخلفات ساختماني به کميسيون ماده صد شده است.

گنجي اضافه کرد: در گذشته متاسفانه تخلفات ساختماني بعد از اتمام ساختمان مشخص و ثبت مي‌شد اما امسال با حضور کارشناس تخلف ياب، تخلفات در مراحل اوليه ساخت و ساز با اعلام نظر ناظر ساختمان شناسايي مي‌شود و پرونده مورد نظر  به کميسيون  ماده صد ارسال مي‌شود.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين با اظهار اينکه کارشناس تخلف ياب در  واحد شهرسازي اين منطقه حدود 2 ماه است که مستقر شده است، افزود: با حضور کارشناس تخلف ياب در  واحد شهرسازي  آمار پرونده‌هاي کميسيون ماده صد در دو ماه گذشته نسبت به سال گذشته 20درصد افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينکه طي 10ماه اول سال جاري آمار پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده صد و اخذ جريمه نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش يافته است، تصريح کرد: طي10 ماه گذشته 614 پرونده از پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده صد تصويه شده است.

 پايان پيام

تصاویر مرتبط