دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

سرپرست منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد؛

ممانعت از ۱۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه سه قزوین

سرپرست منطقه سه شهرداری قزوین از تخریب ۱۲ مورد ساخت‌و ساز غیرمجاز در منطقه سه قزوین در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ علی پوریوسفی اظهار کرد: بر اساس قوانین شهرسازی یکی از وظایف مجموعه مدیریت شهری جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح شهر است که در این رخرداد ماه سال جاری ۱۲ حکم تخریب در داخل و حریم شهر توسط واحد اجرای احکام، اجرا شد.

وی بیان کرد: در این مدت ۷ اخطاریه در خصوص تبصره یک ماده صد و تبصره ۲,۳ در این منطقه از سوی واحد اجرای احکام ابلاغ شد.

سرپرست منطقه سه شهرداری قزوین ادامه داد: به موجب برخی تبصره‌ها و مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد، شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام کند که این مهم یکی از وظایف واحد اجرای احکام محسوب می‌شود.

پوریوسفی گفت: در مدت مذکور ۲ مورد ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و همچنین اخطاریه ۱۰ روزه برای ارائه مدارک به کمیسیون نیز ابلاغ شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط