چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

با میزبانی شهرداری کرمانشاه صورت گرفت؛

حضور شهرداری قزوین در چهل‌ویکمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران

شهرداری قزوین در چهل و‌ یکمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران‌ به میزبانی شهرداری کلان‌شهر کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ چهل و یکمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با حضور احسان متولیان دبیر کل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، لطف‌اله فروزنده رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، سیدحامد موسوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین و معاونان برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور برگزار شد.

برگزاری این نشست که میزبانی آن را شهرداری کلان‌شهر کرمانشاه بر عهده داشت، با هدف بررسی مباحث سرمایه انسانی شهرداری‌ها صورت گرفت.

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به اینکه معاونت‌های برنامه‌ریزی به‌مثابه مغز متفکر و موتور محرکه مجموعه مدیریت شهری هستند، بیان کرد: مجموعه اقداماتی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در چهار بخش مدیریتی، سرمایه انسانی، برنامه و بودجه، مطالعات و پژوهش و نوسازی و تحول اداری انجام می‌شود در مسیر هوشمندسازی امور شهر و تسهیل امور تمام حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری است.

او افزود: مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، رسالت بزرگی در مدیریت شهری قزوین دارد و همچون رگ‌های حیاتی شهرداری قزوین به همکاران و در مقیاس کلان‌تر به شهر قزوین خدمات‌رسانی می‌کند.

موسوی ادامه داد: همواره یکی از مهم‌ترین رسالت‌های معاونت برنامه‌ریزی در کنار تدوین برنامه و بودجه و اصلاح روند تشکیلات سازمانی، توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شهرداری بوده است و در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی در زمینه امور رفاهی کارکنان، تبدیل وضعیت، ارتقای سازمانی، آموزش و توانمندسازی و غیره انجام شده است.

گفتنی است؛ در این نشست مباحثی همچون بررسی آثار قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد شهرداری‌ها، بررسی روند تغییرات در سازمان‌های وابسته و نظام درآمدی و برنامه‌ریزی، مباحث سرمایه انسانی شهرداری‌ها ازجمله حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت سرمایه انسانی، اجرای ماده ۸۴ و ۵۴ سازمان‌های تابعه شهرداری، مشکلات عدم تصویب آئین نامه استخدامی شهرداری‌ها، احکام آتش‌نشانان و تبدیل وضعیت ایثارگران موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط