چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین:

طرح ایمن سازی گذرگاه ضلع جنوب میدان دوم کوثر تهیه شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به درخواست های متعدد نمازگزاران مسجد امام حسن عسگری واقع درفلکه دوم کوثر، طرح ایمن سازی گذرگاه ضلع جنوب این میدان تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: ایمن سازی گذرگاه های عرضی عابر پیاده در نقاط مختلف شهری موجب تسهیل و افزیش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده از عرض معابر می شود.
او عنوان کرد: با توجه به مشکلات ترددی که نمازگزاران در گذرگاه ها عرضی عابر پیاده مقابل مسجد امام حسن عسگری(ع) واقع در فلکه دوم کوثر داشتند، درخواست های زیادی برای ایمن سازی این گذرگاه به سازمان گزارش شده بود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا طرح ایمن سازی ضلع جنوب میدان دوم کوثر مقابل مسجد امام حسن عسگری(ع) تهیه شده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: این طرح شامل ترمیم سرعتکاه و آشکارسازی خط کشی عابرپیاده مطابق با درخواست نمازگزاران این مسجد است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط