چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

رهبري منش، معاون طرح و برنامه شهرداري تشريح كرد:

گزارش عملكرد 9 ماهه آموزش شهرداري قزوين

در 9 ماهه گذشته برنامه هاي آموزشي متنوعي اعم از دوره هاي تخصصي، عمومي و بهبود مديريت در سطح شهرداري و سازمان هاي وابسته آن اجرا شده است.

 

جمال رهبري منش، معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: در 9 ماهه گذشته شاهد اجراي برنامه‌هاي آموزشي متنوع اعم از دوره‌هاي تخصصي، عمومي و بهبود مديريت در سطح شهرداري و سازمان‌هاي وابسته آن بوده‌ايم که اين دوره‌ها که اغلب بر اساس تقويم و برنامه آموزش اداره آموزش شهرداري اجرا شده کاملاً منطبق با استانداردهاي موجود در روش اجرائي اين اداره و بر مبناي شاخص‌هاي تعريف شده در نرم افزار جام مي‌باشد.
رهبري منش عملکرد آموزش حوزه طرح و برنامه شهرداري را در 3 سرفصل دوره‌هاي آموزشي، کارگاه‌ها و جلسات آموزشي و همايش‌ها معرفي کرد و افزود: دوره‌هاي آموزشي برگزار شده در 9 ماه سال جاري شامل،مهارت هشتم،  ICDL، مباني امنيت اطلاعات طي سه مرحل بوده است.
وي،آشنايي با تفسير قرآن کريم،GIS مقدماتي و پيشرفته،آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الحاق به مواد آن،قانون گذاري مناقصات،آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي،آشنايي با قانون مجازات اسلامي تعديات مأموران دولت،مباني ، واژگان و الزمات ISo 14001:2004 ، دوره 5S،طرح سلمان،پيشگيري از آسيب هاب اجتماعي مبتلا به کارکنان،مبحث 12 مقررات ملي ساختمان (ايمني کارگاه)،ارزيابي تأثيرات اجتماعي طرح‌هاي توسعه‌اي،انگيزش در کار،هدفمند کردن يارانه‌ها،توجيه امنيتي- اطلاعاتي مشاغل حساس شهرداري را جمله دوره‌هاي برگزار شده در اين حوزه برشمرد.
 اين مسئول، مديريت آموزش مبتني بر استانداردISo 10015،کارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده،جلسه آموزشي امور مالياتي مرکز و سازمان‌هاي شهرداري،کارگاه آموزشي GIS مقدماتي و پيشرفته،همايش بررسي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي،همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد و کارگاه‌ها و جلسات آموزشي را از اقدامات انجام شده در  9 ماه سال جاري دانست.
رهبري منش تصريح کرد :اين دوره‌ها با شرکت 653 نفر از پرسنل شهرداري به مدت 409 ساعت و 13 هزار و 71 نفر ساعت اجرا شده که از اين تعداد 267 نفر مديران و روسي ادارات با 5 هزار و 536 نفر ساعت آموزش را شامل شده است.
وي در پايان اضافه کرد: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با مدير دفتر امور شهري و شوراها و مدير امور آموزش و پژوهش استانداري، اميد است بتوان گام‌هاي مؤثرتري در اين زمينه برداشت چرا که معتقديم صرف انرژي و هزينه در جهت آموزش کارکنان، سرمايه گذاري در آينده است .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط