پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

محسن اسفندیاری خبر داد:

انتخاب سازمان فاوا به عنوان رئیس و دبیر کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار کلانشهرهای ایران

محسن اسفندیاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین: سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کلانشهر قزوین به عنوان رئیس و دبیر کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار کلانشهرهای ایران انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین محسن اسفندیاری گفت: با عنایت به برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند کلانشهرهای ایران که به صورت ویدئو کنفرانس و به میزبانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه برگزار شد، شهرداری قزوین با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس و دبیر کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار انتخاب شد.

اسفندیاری ادامه داد: هدف این کمیته ایجاد بستری به منظور درآمدزایی سازمان های فن آوری اطلاعات و ارتباطات کلانشهرها است.

وی در ادامه ضمن تشریح اهداف کلی این کمیته توجه به منافع مشترک، استفاده از خرد جمعی، تعهد در قبال پیشرفت و توسعه دیگر شهرها، استفاده از ظرفیت کارشناسان با هدف ارتقا بهره وری را از سیاست های ذکر شده در آئین نامه این کمیته بر شمرد و ایجاد درآمدهای پایدار در حوزه ICT و نیز تحلیل و تدوین Business Plan طرح های درآمدی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از جمله راهکارهای رسیدن به درآمد پایدار بیان کرد.

در انتها از میان تمامی اعضا حاضر در جلسه سازمان فاوا شهرداری کلانشهر قزوین با اخذ تمام آرا به عنوان دبیر و رئیس کمیته درآمدهای پایدار انتخاب شد.

لازم به ذکر است پیش از این جناب آقای حق شناس مسئولیت کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار را برعهده داشت که از زحمات ایشان قدردانی شد.

تصاویر مرتبط