شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بهرامی خبر داد؛

انجام 240 متر مربع پیاده روسازی کفپوش در ناحیه شهیدبابایی

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: 240 متر مربع پیاده روسازی کفپوش در ناحیه شهری شهیدبابایی انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی  با اشاره به ساخت پیاده‌رو کفپوش در سطح ناحیه شهیدبابایی منطقه دو در بهمن ماه امسال، اظهار کرد: در این مدت، در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه 2 شهرداری قزوین 240 مترمربع پیاده‌رو سازی کفپوش انجام شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پیاده رو سازی کفپوش در حالی در منطقه 2 شهرداری قزوین انجام شده که روزانه شاهد بسیاری از اقدامات عمرانی دیگر در این منطقه هستیم.
بهرامی هدف از اجرای این پروژه را ارتقای کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده‌روها به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران و زیباسازی معابر عنوان کرد و افزود: منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی شهروندان و افزایش استانداردهای شهری انجام می دهد.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط