جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

بهرامی خبر داد؛

پیگیری 188 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 188 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در بهمن ماه امسال اظهار کرد: در بهمن ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در بهمن ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 188  مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 77 مورد و سازمان ترافیک پنج مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری آزادگان در بهمن ماه امسال در مدیریت پسماندها 25 مورد، سازمان فضای سبز 17 مورد و سازمان عمران 64 مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط