شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

بررسی‌های سامانه 137 در ده روزه سوم بهمن ماه نشان می‌دهد؛

سدمعبر وانت بارها و مرمت آسفالت بیشترین درخواست شهروندان

بررسی‌های آماری سامانه 137 مشخص می‌کند در ده روزه پایانی بهمن ماه، همچنان بیشترین درخواست شهروندان از شهرداری، برطرف کردن سدمعبر وانت بارهای دوره‌گرد است.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری قزوین؛  ارزیابی‌های سامانه 137 مشخص می‌کند، در ده روزه پایانی بهمن ماه 715 درخواست شهروندان مورد بررسی و پيگيری قرار گرفته است.

بنابر این گزارش، در بازه زمانی 21 تا 30 بهمن ماه سدمعبر وانت‌بارهای دوره گرد و ترمیم و مرمت آسفالت بیشترین درخواست شهروندان از مناطق سه گانه شهرداری قزوین بوده‌است.

 براین اساس، پس از سدمعبر وانت بارها، مرمت حفاری آسفالت که به دلیل انشعاب آب و برق و گاز و تلفن انجام گرفته، بیشترین درخواست شهروندان از سامانه 137 بوده ‌است.

پس از درخواست‌های یاد شده، به ترتیب برطرف کردن سدمعبر مغازه داران، هرس درختان، سدمعبر مصالح ساختمانی و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بیشترین  مطالبه شهروندان از مدیریت شهری بوده‌ که سامانه 137 به مراجع ذی ربط انتقال داده‌است.

ارزیابی‌های سامانه 137 نشان می‌دهد که بیشترین درخواست شهروندان از لحاظ کمّی که سامانه 137 ارجاع داده، مربوط به منطقه یک بوده  که 161 پیام شهروندان را بررسی و انجام داده است، پس ازآن شهرداری منطقه 2،  شهرداری منطقه 3، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان ساماندهی مشاغل و سازمان حمل و نقل و ترافیک بوده‌است.

البته براساس همین داده‌ آماری، بیشترین درخواست را سازمان مدیریت پسماندها پیگیری و انجام داده و در ادامه شهرداری منطقه دو، سازمان ساماندهی مشاغل، شهرداری منطقه یک، منطقه سه، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان زیباسازی و سازمان حمل و نقل و ترافیک پیگیر خواسته‌های شهروندان بوده‌اند.

یادآور می‌شود؛ در بیست روز نخست بهمن ماه هم سدمعبر وانت بارها بیشترین درخواست شهروندان بوده که سامانه 137 به واحد اجراییات شهرداری انتقال داده تا برطرف شود.

تصاویر مرتبط