دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شمسینی:

ساماندهی کیوسک‌ها و دکه‌ها توسط سازمان ساماندهی مشاغل/ دکه‌های فاقد مجوز طبق قانون جمع‌آوری خواهد شد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین گفت: بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی، پیاده‌روها و استفاده‌ی غیرمجاز آن‌ها برای کسب یا سکنی یا هرعنوان دیگری بدون مجوز ممنوع و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع آن اقدام نماید، بنابراین سازمان ساماندهی مشاغل شهری در راستای وظیفه‌ی سازمانی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال دکه‌های فاقد مجوز در شهر را جمع‌آوری خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین، علیرضا شمسینی اظهار کرد: به دلیل بروز مشکلات ناشی از استقرار و فعالیت در این سازه‌ها، سامان بخشی وضع موجود کیوسک‌ها، ضرورت دارد که در صورت عدم همکاری دکه‌داران جهت عقد قرارداد و ساماندهی نسبت به جمع‌آوری سازه‌ها اقدام صورت گیرد.

وی افزود: دکه‌های غیرمجاز با دایر کردن سازه‌ی دائمی در معابر عمومی، عدم رعایت تشریفات قانونی، افزایش نامتعارف ابعاد کیوسک و جانمایی نامناسب برخی از دکه‌ها، با مبلمان شهری همخوانی نداشته و موجب آلودگی بصری و نازیبایی در سیما و منظر شهری شده است.

شمسینی خاطرنشان کرد: طبق بند 4 صورتجلسه تعاونی سپاه و شهرداری در سال 1395 مقرر شده که دکه‌های موجود در پیاده‌روها به سازمان میادین واگذار شود و در مهر ماه سال ۱۴۰۰ نیز شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران طی مصوبه‌ای به شهرداری قزوین اجازه داد تا «جهت ساماندهی کیوسک‌های سطح شهر به‌خصوص محله‌های کوثر و مینودر که بدون مجوز در اختیار اشخاص است و در نحوه‌ی واگذاری آن‌ها تشریفات قانونی لحاظ نشده برابر ضوابط سایر دکه‌های موجود در شهر اقدام نماید«.

وی تصریح کرد: در این راستا سازمان ساماندهی مشاغل شهری به‌منظور احقاق حقوق شهروندان از معابر و شوارع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال برابر ساختار سازمانی جهت اصلاح ابعاد و یکپارچه‌سازی کیوسک‌ها اقدامات اولیه مانند دریافت تأییدیه فرمانداری قزوین، اخذ حکم قضایی از دادستان محترم و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و تهیه پیش‌نویس قراداد را انجام داده و امیدواریم تا پایان سال‌جاری این اقدامات به نتیجه برسد.

تصاویر مرتبط