شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۷

توسط شهرداري قزوين صورت گرفت:

نامگذاري ميداني به نام طفلان مسلم

بنا به تقاضاي ستاد بازسازي عتبات عاليات استان قزوين و تصويب شوراي اسلامي شهر ميدان جديدالاحداثي در تقاطع بلوار انصارالحسين (ع) و بلوار شهيد صيادشيرازي به نام طفلان مسلم نامگذاري شد.

 

عليرضا منجم ، رييس اداره روابط عمومي شهرداري و دبير کميته فني شوراي نامگذاري اظهارکرد: خيابان استاد دبيرسياقي، بلوار حج، خيابان پست، خيابان دامپزشکي در منطقه سه شهرداري، خيابان سربازان گمنام امام زمان (عج) در منطقه دو شهرداري و تعدادي کوچه با تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين به نام شهدا نامگذاري شده است.
منجم، تعداد تابلوهاي نصب شده طي شش ماهه سال جاري را 171 مورد ذکرکرد و افزود: از اين تعداد 37 تابلو در منطقه يک، 16 تابلو در منطقه دو و 118 مورد درمنطقه سه شهرداري توسط سازمان زيبا سازي شهرداري نصب شده است.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط