چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۴

بهتويي، معاون سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

ارايه خدمات طراحي به شهرداري‌هاي ديگر، منبع درآمد جديد سازمان محسوب مي‌شود

هدف اين سازمان، ارايه خدمات است و با توجه به توانمندي‌هاي تخصصي كارشناسان اين سازمان، برخي فعاليت‌هاي طراحي شهرداري‌هاي استان به تازگي به اين سازمان ارايه شده است كه در صورت توسعه آن در بلند مدت، يك منبع جديد درآمدي و پايدار براي سازمان محسوب مي‌شود.

 

رضا بهتويي، كارشناس مديريت صنعتي و معاون اداري و مالي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در خصوص عملكرد اين معاونت، گفت: كارشناسان سازمان به عنوان مسوولان پروژه‌هاي طراحي، مشاورين با رتبه بالا و توانمند را انتخاب مي‌كنند، اما با توجه به رقابت شركت‌ها در خصوص كميت و كيفيت و ريالي، پيمانكاران در نهايت با قيمت‌هاي پايين‌تري با اين سازمان قرارداد مي‌بندند.
بهتويي با اظهار اينكه براساس مصوبه شوراي معاونين و مديران شهرداري و هيات مديره سازمان، شهرداري هزينه يك پروژه به اضافه 10 درصد اضافه را به سازمان خدمات طراحي شهرداري پرداخت مي‌كند، افزود: در عين حال كه هدف اين سازمان، ارايه خدمات است و با توجه به توانمندي‌هاي تخصصي كارشناسان اين سازمان، برخي فعاليت‌هاي طراحي شهرداري‌هاي استان به تازگي به اين سازمان ارايه شده است كه در صورت توسعه آن در بلند مدت، يك منبع جديد درآمدي و پايدار براي سازمان محسوب مي‌شود.
وي با اعلام اينكه كاركنان اين سازمان يكي از منظم‌ترين سازمان‌هاي شهرداري به لحاظ رعايت قوانين و مقررات اداري محسوب مي‌شوند، ادامه داد: برنامه دور كاري كارشناسان اين سازمان كه اكثرا جزو اساتيد دانشگاه‌هاي استان مي‌باشند، در دست بررسي و مطالعه است.
معاون اداري و مالي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، بودجه سال 88 اين سازمان را معادل 11 ميليارد و 323 ميليون ريال اعلام كرد و افزود: سهم هزينه‌هاي عمراني 9 ميليارد و 240 ميليون ريال و سهم هزينه‌هاي جاري 2 ميليارد و 83 ميليون ريال بود.
بهتويي با اظهار اينكه بودجه سال 89 سازمان معادل 11 ميليارد و 787 ميليون ريال بود كه 2 ميليارد و 446 ميليون ريال سهم هزينه‌هاي جاري و 9 ميليارد و 341 ميليون ريال سهم هزينه‌هاي عمراني بوده است، اضافه كرد: بودجه سال جاري نيز 23 ميليارد و 560 ميليون ريال است كه سهم هزينه‌هاي جاري 3 ميليارد و 20 ميليون ريال و سهم هزينه‌هاي عمراني 20 ميليارد و 540 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.
وي در پايان با اشاره به اين موضوع كه سيستم حسابداري سازمان خدمات طراحي شهرداري براساس حسابداري تعهدي است، افزود: گزارش حسابرسان بيانگر عملكرد مطلوب سازمان و رعايت كليه قوانين و آيين‌نامه‌ها و اصول حسابداري تعهدي مي‌باشد.

 

تصاویر مرتبط