آگهی مناقصه مناسب سازی و جدولگزاری معابر و خیابان های منطقه 2 شهرداری قزوین

آگهي مناقصه

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه‌های مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

  1. مناسب سازی خیابان بوعلی حد فاصل چهارراه نادری تا چهارراه فردوسی ضلع شمال و جنوب تا سقف 5/000/500/000 ریال
  2. مناسب سازی خیابان حیدری تا سقف 8/000/000/000 ریال
  3. جدولگذاری معابرسطح منطقه دو تا سقف 5/000/000/000 ریال
  4. اجرای دیوارسنگی رودخانه نواب تا سقف 5/000/000/000 ریال
  5. مناسب سازی  خیابان طالقانی  حد فاصل میدان آزادی تا چهارراه  طالقانی – ضلع شمال  تا سقف 7/000/100/000 ریال   

 

تلفن تماس:33320917