آگهی مزایده عمومی - مزایده ضایعات در سه گروه - سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی شماره  4825/1399/23

 

      مزایده ضایعات در سه گروه شامل :1-ابزار آلات و مصالح ساختمانی 2-آهن آلات و داربست 3- کانکس سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در نظر دارد کالاهای مذکور با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  www.setadiran.ir  با شماره فراخوان  1099091046000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : ساعت 9 مورخ : 25/10/99 

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت14:20 مورخ 4/11/99

تاریخ بازدید:ساعت 9 الی12 مورخ 25/10/99  لغایت4/11/99

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت14:20 مورخ 14/11/99

زمان بازگشایی : ساعت 10 مورخ 15/11/99

زمان اعلام به برنده: 15/11/99

 
 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بسترسامانه از این طریق امکانپذیر می باشد.

2.پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد،با در دست داشتن اسناد ، از اقلام موضوع مزایده دیدن به عمل آورید.

3.علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:    02141934   

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید