آگهی تجدید مزایده - بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی تجدید مزایده)

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر قزوین را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ چهارشنبه 1399/09/05 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مزایده ، تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 1399/09/17 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مزایده (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این سازمان تحویل نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکت ها 1399/09/18
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33356481~ 028 و 33356482~ 028  و 33356483~ 028 (داخلی 113)
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته
  • روزنامه ولایت و روزنامه کیهان