آگهی مزایده - انواع ضایعات - سازمان زیباسازی شهرداري قزوين

 (آگهی مزایده)

سازمان زیباسازی شهرداري قزوين در نظر دارد ، انواع ضایعات شامل کانکس ، ضایعات آهن، شیر آلات، داربست، مواد شیمیایی، ابزار آلات ساختمانی وغیره را به صورت نقدی ،از طريق مزايده عمومي یک مرحله ای به فروش برساند.

 شركت كنندگان می­توانند قبل از ارائه پيشنهاد پس از دریافت اسناد مزایده، جهت بازديد ضايعات از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 28/7/99 لغايت 12 ظهر روزشنبه مورخ 10/8/99(در روزهاي كاري) به نشانی جاده باراجین انتهای جاده سلامت جنب پل طبیعت مراجعه  و در صورت تمايل به شركت در مزايده اوراق مربوط را تكميل نمايند

جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی   www.qazvin.ir  قسمت مناقصات و مزایده ها /سازمان های وابسته و یا به صورت حضوری به سازمان زیباسازی مراجعه نمایند.

  1. سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است
  2. مهلت تحویل اسناد از تاریخ 28/7/99 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 10/8/99 به صورت حضوری به دبیرخانه سازمان زیباسازی شهرداری قزوین به نشانی ذیل می باشد.
  3. هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
  4. تلفن تماس : 6-02833578083
  5. نشانی : میدان تهران قدیم ابتدای خیابان جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین