آگهی تجدید مناقصه - شستشو و نظافت اتوبوس ها ومحوطه سازمان - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

آگهی تجدید  مناقصه

    سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه شستشو و نظافت اتوبوسها ومحوطه سازمان را به مدت یک سال شمسی به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ   23 / 06  /99  لغایت  01  / 07  /99 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها واقع در قزوین بلوار امام علی (ع) ابتدای جاده نجم آباد ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ، تا ساعت 14  روز چهار شنبه مورخه 02/ 07/99  مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه ( طبق شرایط مندرج در اسناد ) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این  سازمان تحویل نمایند.

 هزینه این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 تلفن تماس در ساعات اداری 33795537  و 33795538 -028 (داخلی 123)

 قسمت :مناقصات و مزایده ها /سازمانهای وابسته