آگهی مناقصه - خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه تابلوهاي راهنماي مسير - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی مناقصه)

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه تابلوهاي راهنماي مسير را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می ­توانند از تاریخ پنج شنبه 1399/06/20 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها، واقع در قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ،تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1399/07/05 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این سازمان تحویل نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33356481~ 028 و 33356482~ 028  و 33356483~ 028 (داخلی 113)
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته