آگهي مزايده اجاره املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

آگهي مزايده اجاره املاك سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین

 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات عمومی دولتی نسبت به تعیین مستأجر و واگذاری، برای حجره­های تجاری با مشخصات مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به‌صورت اجور ماهیانه برای مدت سه سال شمسی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند به سایت سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین به آدرس  behsazi.qazvin.ir و یا به‌صورت حضوری به آدرس قزوین خیابان امام خمینی عمارت طوطی پلاک 47 کد پستی 3413656847، مراجعه و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد خود را مطابق فرم نمونه تکمیل و تا پایان روز دهم از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، در پاکت مهروموم‌شده، به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. ضمناً هزینه‌های آگهی به عهده برنده مزایده است.

ردیف

پلاک حجره

موقعیت

اوصاف مختصر

کاربری

متصرف فعلی

اجاره پایه ماهیانه

اجاره پایه سه ساله

تضمین شرکت در مزایده

1

11 و 12و 13

حیاط شترخان

سه حجره 2 درب به مساحت 73 مترمربع و قسمتی از حیاط مشاع و سرویس بهداشتی مجزا

پذیرایی سبک (رستوران)

رستوران سیب

56.000.000

 

2.016.000.000

100.800.000

2

14

راسته وزیر

حجره به متراژ 25.5 مترمربع با زیرزمین

سوغات

تخلیه

25.500.000

918.000.000

45.900.000

3

11

راسته وزیر

حجره به متراژ 32.73 مترمربع

زیورآلات

تخلیه

32.000.000

1.152.000.000

57.600.000

4

37 و 39

راسته وزیر

2 حجره متصل جمعا به متراژ 52.54 مترمربع

سوغات

صنایع دستی سفال خلیج فارس

27.000.000

972.000.000

48.600.000

 

اسناد در تاریخ 2 شهریور 1399 ویرایش شده است