آگهی مناقصه- امور تعمیر گاهی و باز سازی 30 دستگاه اتوبوس - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

آگهی مناقصه

 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه امور تعمیر گاهی و باز سازی 30 دستگاه اتوبوس خود را به مدت یک سال شمسی به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ   15 / 11  /98  لغایت  24 / 11  /98 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها واقع در قزوین بلوار امام علی (ع) ابتدای جاده نجم آباد ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ، تا ساعت 14  روز شنبه مورخه 26/ 11/98  مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه ( طبق شرایط مندرج در اسناد ) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این  سازمان تحویل نمایند.

.هزینه این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

. تلفن تماس در ساعات اداری 33795537  و 33795538 -028 (داخلی 123)

 قسمت :مناقصات و مزایده ها /سازمانهای وابسته سایت www.qazvin.ir