آگهی مزایده بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

((آگهی مزایده))

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر قزوین را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 24/06/1398 لغایت06/07/1398 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مزایده ،تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 07/07/1398 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مزایده (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این سازمان تحویل نمایند ، طبق زمانبندی مندرج در اسناد مزایده ،  پاکتهای شرکت کنندگان در تاریخ 08/07/1398 در کمیسیون مزایدات مفتوح خواهد شد.

  • هزینه این آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33356481~ 028 و 33356482~ 028  و 33356483~ 028 (داخلی 113)
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته