آگهی مناقصه - شستشو و نظافت اتوبوسها ومحوطه سازمان -سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

آگهی مناقصه

 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دلرد مناقصه شستشو و نظافت اتوبوسها ومحوطه سازمان را به مدت یک سال شمسی به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ   98/06/14 لغایت 98/07/02 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها واقع در قزوین بلوار امام علی (ع) ابتدای جاده نجم آباد ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ، تا ساعت 14   روز پنجشنبه مورخه 98/07/04 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه ( طبق شرایط مندرج در اسناد ) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این  سازمان تحویل نمایند.

.هزینه این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

. تلفن تماس در ساعات اداری 33795537  و 33795538 -028 (داخلی 123)

 قسمت :مناقصات و مزایده ها /سازمانهای وابسته

سایت :   www.qazvin.ir