آگهی مناقصه تهیه و اجرای خط کشی طولی با رنگ سرد تک جزئی - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری

"آگهی مناقصه"

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه  تهیه و اجرای خط کشی طولی با رنگ سرد تک جزئی را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 1398/04/13الی 1398/05/12 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ،تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 13/05/1398 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این سازمان تحویل نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33356481~ 028 و 33356482~ 028  و 33356483~ 028 (داخلی 113)