آگهی مناقصه - اجاره ماشین آلات راهسازی - سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه عمومی یک نوبته »

 

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "اجاره ماشین آلات راهسازی" به منظور تامین گریدر، غلتک، لودر، آبپاش، بیل مکانیکی، پیکور و بلدوزر در طول دوازده ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از زمان انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 02/05/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 426،750،000 (به حروف چهارصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028

چاپ شده در روزنامه های صبح قزوین و کائنات                                              تاریخ: 98/04/18