حق بهره برداری از بازار روز مینودر - فراخوان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

قابل توجه فعالان و تولیدکنندگان عرصه غذایی و کشاورزی

فراخوان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد حق بهره برداری از بازار روز مینودر را به شرکت های بازرگانی ، فروشگاههای زنجیره ای ، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجدالشرایط دارای مجوزهای قانونی و توان اجرائی در تهیه و عرضه کالاها با قیمت مناسب از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی ، ظرف مدت 10 روز جهت ارائه مدارک به دبیرخانه سازمان واقع در میدان جانبازان ـ بلوار شهید مطهری ـ ساختمان شورای شهرداری ـ طبقه اول ـ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری (شماره تلفن  31ـ 33656429) مراجعه فرمایید .

هزینه آگهی برعهده فراخوان می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.