آگهی مناقصه نصب، تعمير و نگهداري چراغ هاي راهنمايي تقاطع هاي سطح شهر قزوین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی مناقصه)

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه نصب، تعمير و نگهداري چراغ هاي راهنمايي تقاطع هاي سطح شهر قزوین  را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 1398/03/13 الی 1398/03/25 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه ،تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخه 26/03/1398 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل و به واحد امور قراردادهای این سازمان تحویل نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33356481~ 028 و 33356482~ 028  و 33356483~ 028 (داخلی 113(
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته