آگهی مزایده عمومی ,واگذاری سالن های سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی

مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده (30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری  از چهار مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه (پورتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت،سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین،طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

واگذاری سالن همایش فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)

372/000/000

اجاره یک سال

18/600/000

2

واگذاری سالن همایش(آمفی تئاتر) قائم(عج)

273/600/000

اجاره یک سال

13/680/000

3

واگذاری سالن بدنسازی هشت بهشت

408/000/000

اجاره یک سال

20/400/000

4

واگذاری زمین فوتسال واقع در ناحیه منفصل دانش           

42/000/000

اجاره یک سال

2/100/000