آگهی مناقصه عمومی 6 دستگاه كنترلر هوشمند چراغ هاي راهنمايي و لوازم یدکی مربوطه - سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی

(آگهی مناقصه عمومی) – یک نوبته

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد 6 دستگاه كنترلر هوشمند چراغهاي راهنمايي و لوازم یدکی مربوطه را از محل اعتبارات داخلی خود  خریداری نماید ، لذا متقاضیان می­ توانند از تاریخ 1397/12/13 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان، واقع در قزوین ، خیابان  شهید انصاری ، جنب پل و پارکینگ شهید انصاری، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد) ، تا ساعت پایان وقت اداری مورخه 1397/12/23 ، تحویل این سازمان نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ  سپرده شرکت در مناقصه 575.000.000 ريال می باشد .
  • سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
  • سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
  • تلفن تماس در ساعات اداری 33848-028 داخلی 119
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته