مناقصه عمومی حفاظت و نگهداری فضای سبز شهر قزوین

آگهی مناقصه

 

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین در نظر دارد، حفاظت و نگهداری فضای سبز شهر قزوین را در قالب شش مجموعه مجزا از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ( 97/8/19 ) ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مناقصه، به دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در قزوین ، خیابان بوعلی غربی – تقاطع نواب مراجعه نمایند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی ملی مناقصات به نشانی : www.icts.mporg.ir  یا سامانه اینترنتی شهرداری قزوین به نشانی : www.qazvin.ir و یا با شماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل فرمایند . ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.