آگهی مزایده بهره برداری از گروه چهارم پارکینگ های عمومی سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک

(آگهی مزایده)

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده  بهره برداری از گروه چهارم پارکینگ های عمومی سطح شهر قزوین (قدس و 7دی) را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 1397/07/10 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مزایده و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد)، تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخه 1397/07/24 ، تحویل این سازمان نمایند.

 

  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 3~33356481-028 داخلی 113
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته