مزایده بهره برداری از 9 پارکینگ عمومی سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی مزایده)

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده  بهره برداری از 9 پارکینگ عمومی سطح شهر قزوین در سه گروه را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/05/10 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد) ، تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخه 1397/05/21 ، تحویل این سازمان نمایند.

•        هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

•        تلفن تماس در ساعات اداری 3~33356481-028 داخلی 113

•        سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته