مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه ­هاي راهنماي مسير - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی مناقصه)

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه ­هاي راهنماي مسير سطح شهر قزوین (برآورد تقریبی 7,000,000,000 ریال) را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می ­توانند از تاریخ 1397/04/24 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها، واقع در قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد)، تا پایان وقت اداری شنبه مورخه 1397/05/06، تحویل این سازمان نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 3~33356481-028 داخلی 113
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته