آگهی مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه­ هاي راهنماي مسير سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک

(آگهی مناقصه)

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد دو مناقصه: خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه­ هاي راهنماي مسير سطح شهر قزوین (برآورد تقریبی 7,000,000,000 ریال) را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 1397/03/30 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد) ، تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخه 1397/04/11 ، تحویل این سازمان نمایند.

  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • تلفن تماس در ساعات اداری 3~33356481-028 داخلی 113
  • سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته