آگهی مناقصه اصلاح هندسی سطح شهر - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین

(آگهی مناقصه)

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه اصلاح هندسی سطح شهر قزوین به مبلغ حدودی 890,000,000 تومان را به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید ، لذا متقاضیان می¬توانند از تاریخ 1397/03/03 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها ، واقع در قزوین ، خیابان فردوسی شمالی ، مابین پمپ بنزین شهید بابایی و پارک بانوان ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه و اخذ مدارک لازم (طبق شرایط مندرج در اسناد) ، تا پایان وقت اداری مورخه 1397/03/19 ، تحویل این سازمان نمایند.

•        هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

•        تلفن تماس در ساعات اداری 3~33356481-028 داخلی 113

•        سایت : www.qazvin.ir  قسمت مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته