مزایده مرحله اول واگذاری (اجاره) حجره های مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدالسلطنه

مزایده مرحله اول واگذاری (اجاره) حجره های مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدالسلطنه.

زمان شروع مزایده از هفته آخر بهمن ماه

کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران _www.setadiran.ir امکانپذیر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد قراردادهای سازمان نوسازی مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 33247655 028(واحد قراردادها)