مزایده عمومی (یک نوبته) سازمان نوسازی و بهسازی

مزایده عمومی (یک نوبته)

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات عمومی دولتی تعدادی ازحجرات تجاری واقع در خیابان امام خمینی  مجموعه تاریخی،فرهنگی مجموعه سعدالسلطنه  قزوین ؛ را از طریق مزایده عمومی با مشخصات مندرج در جدول ذیل واگذار نماید :

ردیف

شماره حجره/راسته

مساحت /مترمربع

کاربری

اجاره پایه ماهیانه

نظریه کارشناسان رسمی

تضمین شرکت در مزایده

(5% مبلغ پایه کارشناسی)

ملاحضات

1

1-2  نگار السلطنه

77.44

صنایع دستی

50/000/000 ریال

30/000/000 ریال

پلان مستطیل شکل

2

1-2  نگار السلطنه

70.29

صنایع ستی

45/000/000 ریال

27/000/000 ریال

شکل L     پلان

3

1-2  نگار السلطنه

94.31

فرهنگی و هنری

35/000/000 ریال

21/000/000 ریال

از این مساحت حدود 70 مترمربع با دسترسی پله یک متر پایین تر از همکف می باشد

4

1 قهرمانی

23.59

صنایع دستی

22/000/000  ریال

13/200/000 ریال

در انتهای جنوبی راسته قیصریه واقع شده است

5

1 سعدیه

26.39

صنایع دستی

25/000/000 ریال

15/000/000 ریال

چهار متر ویترین

6

9 سعدیه

43.5

صنایع دستی

35/000/000 ریال

21/000/000 ریال

سه متر ویترین

7

6 قیصریه

33.91

کافه

42/000/000 ریال

25/200/000 ریال

کاربری کافه با کلیه لوازم

 

 

 

 

 

  1. کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت  در مزایده،  بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­ها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir امکان پذیر می­باشد.
  2. شرکت­کنندگان در مزایده می­بایست فقط  از طریق کد کاربری و رمز عبور (توکن) و در زمان مشخص شده جهت دریافت اسناد اقدام نمایند و دریافت اسناد از طریق دیگری منتج به شرکت در مزایده نخواهد شد.

شرکت کننده می­بایست تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد ؛ پاکات "الف" و "ب" و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری نموده و اصل پاکت" الف" را نیز تا مهلت معین شده، به دبیرخانه سازمان نوسازی شهرداری قزوین تحویل نماید. 

 علاقمندان به شرکت در مزایده می­بایست جهت اطلاع از نحوه ثبت­نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت­نام / پروفایل مزایده­گر مراجعه و با تلفن 41934-021 داخلی5 تماس حاصل نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس: قزوین ، خیابان امام خمینی ، ساختمان طوطی ، تلفکس : 7-02833246656