مزایده بهره برداری از ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر

فراخوان مزایده

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد نسبت به برگزاری همزمان 4 مزایده بهره برداری از ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده ها از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

قابل توجه است که حق تعیین ترتیب بازگشایی در هر مزایده برای اعضای کمیسیون محفوظ است و در صورتی که متقاضی در یک مزایده برنده شود پاکت او در مزایده های بعدی بازگشایی نخواهد گردید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه 4/5/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 4/5/1401  تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 10/5/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 4/5/1401  تا ساعت 13  روز شنبه مورخ 22/5/1401 می باشد

تاریخ بررسی پیشنهادات : ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 23/5/1401  در محل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

 

ردیف

نام مزایده

شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد

شماره مزایده مرجع

1

بیلبورد و مینی بیلبورد

5001091046000001

486/ص/1401/23

2

تابلوهای پل عابر پیاده و ایستگاههای اتوبوس

5001091046000002

487/ص/1401/23

3

فیکسچر و تابلو تک پایه و شیشه ای

5001091046000003

488/ص/1401/23

4

بیلبورد سه وجهی گردان وتابلوهای دو طرفه و لایت باکس

5001091046000004

489/ص/1401/23

 

 

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن41934-021 و 1456