آگهی مزایده عمومی(یک نوبته) مجموعه ورزشی شقایق – زمین ورزشی اسکیت پرستار- سالن ورزشی هشت بهشت

 

آگهی مزایده عمومی(یک نوبته)

مجموعه ورزشی شقایق – زمین ورزشی اسکیت پرستار- سالن ورزشی هشت بهشت

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد، بهره برداری از سه مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­ها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irامکان پذیر می­باشد.

شرکت کننده می­بایست تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد پاکات "الف" و "ب" و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری و اصل پاکت" الف" را نیز تا مهلت معین شده، به دبیرخانه سازمان تحویل نماید.

علاقمندان به شرکت در مزایده می­بایست جهت اطلاع از نحوه ثبت­ نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت­ نام/ پروفایل مزایده­گر مراجعه و با تلفن 021-41934 تماس حاصل نمایند.

 

ردیف

نام مرکز

آدرس

قیمت پایه

(ريال)

  مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده (ريال)

1

مجموعه ورزشی شقایق

بلوار شهید بهشتی، میدان حسن نصراله

3/000/000/000

یک سال

150/000/000

2

زمین ورزشی اسکیت پرستار

بلوار شهید سردار سلیمانی، خیابان پرستار

600/000/000

یک سال

30/000/000

3

سالن ورزشی هشت بهشت

بلوار شهید سردار سلیمانی، جنب بوستان هشت بهشت

0/160/000/000

یک سال

108/000/000

 

پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: قزوین، بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنب بوستان هشت بهشت، فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)

 

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید