آگهی مزایده - ابزار آلات، لوله اتصالات، ضایعات آهن - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين