کالبد شهر با هنر و به‌ویژه هنرهایی چون نقاشی و تندیسگری ارتباطی دیرینه دارد

دبیر اولین سمپوزیوم ساخت سردیس مفاخر و شهدای قزوین گفت: ساختمان، بنا، فضاهای شهری و به عبارت دیگر معماری و طراحی شهری و در کل فیزیک و کالبد شهر با هنر و به‌ویژه هنرهایی چون نقاشی و تندیسگری ارتباطی...

۱۳۹۷/۰۶/۱۱