استفاده کارکنان سازمان ترافیک شهرداری قزوین از دوچرخه به منظور کاهش ترافیک اول مهر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به اقدام تحسین برانگیز کارکنان این سازمان در نخستین روز بازگشایی مدارس گفت: برای کاهش بار ترافیکی معابر تمام کارکنان سازمان امروز با ...

۱۳۹۷/۰۷/۰۱