بازدیدهای دوره ای از ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع های مسکونی صورت گرفت

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: بازدید های دوره ای از ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع ها توسط کمیته مشترک ایمنی حریق با حضور مدیریت هماهنگی بر ساخت و ساز و کارشناس آتش...

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

والدین دانش آموزان تا جای ممکن از خودروی شخصی برای جابجایی دانش آموزان استفاده نکنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: از اولیاء دانش آموزان تقاضا داریم تا جای ممکن از خودروی شخصی برای سرویس مدرسه استفاده نکرده و از خدمات سرویس مدارس یا ناوگان حمل و نقل عمومی برای...

۱۳۹۷/۰۷/۱۲