بازدید میدانی از پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی منطقه سه قزوین

بازدید میدانی از پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌‌های سطحی کانال وثوق آباد در ناحیه منفصل شهری اندیشه واقع در منطقه سه قزوین توسط حق شناس عضو شورای اسلامی شهر و فدائی‌فر مدیر منطقه سه شهرداری قزوین صورت...

۱۳۹۷/۰۸/۱۵