بازدید سرپرست سازمان تاکسیرانی از خانواده بانوی تاکسیران شبکه تاکسی بیسیم 133

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ سرپرست سازمان تاکسیرانی با حضور در منزل بانوی تاکسیران شبکه تاکسی بیسیم 133 سازمان تاکسیرانی، از همسر وی که در بستر بیماری است عیادت کرد.

۱۳۹۷/۰۹/۰۸