سومین نشست همایش «خانواده موفق» با موضوع مدیریت صحیح بلوغ نوجوانان برگزار شد

سومین نشست از همایش «خانواده موفق» با موضوع (شناخت شخصیت و زوایایی روحی نوجوانان و مدیریت صحیح بلوغ نوجوانان و ارتباط با آنان) با هدف تقویت بنیان‌های خانواده و ارتقای سطح دانش فرزند پروری در سالن...

۱۳۹۷/۱۰/۱۰