برگزاری نخستین دوره آموزش کمک های اولیه ویژه سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین

منتظری رییس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: دوره آموزشی کمکهای اولیه و احیاء همگانی با حضور بیش از یکصد نفرازکارکنان سازمان های آتش نشانی، پارکها و فضای سبز، آرامستان، پسماند،...

۱۳۹۷/۱۰/۱۸